Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.01.2016 10:29 - Корпоративна търговска банка - поглед върху съдебните полесражения, списъка с кредитори и делата срещу длъжници на банката
Автор: expose Категория: Новини   
Прочетен: 3396 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 13.01.2016 14:59

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
      Публикуваната информация, че 3-членен състав на ВКС е спрял производството по делото за несъстоятелност на КТБ и е изпратил запитване до Конституционния съд, атакувайки две от новоприетите разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност, които преграждат пътя за съдебна защита на правата и законните интереси на акционерите на банката, доколкото не им отреждат право на жалба срещу актовете на съда, независимо че имат качеството на страна по делото, стана повод да си актуализирам информацията относно казуза КТБ. Бърз поглед в правно-информационна система, която ползвам, показва, че понастоящем КТБ се намира сред поле от съдебни битки, голяма част от които като че ли са с предизвестен край. Съгласно същата справка :

 - Срещу "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, гр. София, са заведени две дела за обявяване в несъстоятелност. Едното е инициирано от БНБ и по него има постановено съдебно решение, което прогласява несъстоятелността на банката, определя за начална дата на неплатежоспособност една твърде късна дата - 06.11.2014 г., предопределяща стеснен обсег на сделките, от които произтичат права и задължения, атакуеми по закон; Със същото съдебно решение се прекратява дейността на банката и правомощията на управителните й органи, като се постановява започване осребряване на имуществото й.

- Делата, заведени от "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, гр. София, за обявяване на нейни длъжници /кредитополучатели/ в несъстоятелност са общо 60 на брой

- Допълнително КТБ е страна по общо 32 бр. апелативни дела, жалбоподател е по 28 дела и е ответник по 6 дела.

В Търговски регистър е публикуван Списък на приетите от синдика вземания, съгласно който е определена поредността на удовлетворяване на вземанията, както следва :

1. Първо по ред и по право е вземането на COMMERZBANK AG, ФРАНКФУРТ НА МАЙН - по т.1 от чл.94 на ЗБН- в общ размер на 12.412.302,00 лв., обезпечено със залог на парични средства по сметка на КТБ в Комерцбанк по договор за залог от 21.11.2013г.

2.На същия ред по т.1. е поставено и вземането на SOCIETE GENERALE PARIS ,FR в размер на 44 325 902 лв., произтичащо от Договор за особен залог на вземания и Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог на вземания по кредити, към клиенти на КТБ, настоящи и бъдещи вземания на КТБ от БАЕЗ по Рамкова застрахователна полица .

3. Първо по ред на удовлетворяване е и вземането на БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД в размер на 46 651 490,50 лв. по ДОГОВОРИ ЗА ОСОБЕН ЗАЛОГ НА ВЗЕМАНИЯ от 2009 и 2011 г.

4.Едва след удовлетворяване на тези вземания от остатъка на имуществото се предвижда да бъдат заплатени вземанията на вложителите на банката по т.4 от чл.94 на ЗБН, а така също по т.4 са класифицирани и вземанията на ФОНДА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ, както следва : - суброгационни вземания на ФГВБ на основание чл. 24 във връзка с чл. 4 и 6 и § 1 от ДР на ЗГВБ в размер на 124 734.04 - с поставено условие : в случай че ФГВБ бъде осъден с влязло в сила съдебно решение да плати цялата или част от сумата - за частта, за която ФГВБ е осъден, както и суброгационни вземания на ФГВБ на основание чл. 24 във връзка с чл. 4 и 6 и § 1 от ДР на ЗГВБ T.4 в размер на 2.830.993,50 лв. с поставено условие: максимална обща сума, която може да бъде изплатена на ФГВБ след приключване на процеса на идентификация на правоимащите лица по специални сметки и при подаване на информация за подлежащата на изплащане част от тази сума към ФГВБ - за частта, за която е подадена информация по реда на Наредба № 23.

5.Следващите в реда на удовлетворяване по т.5 са вземанията на други банки към КТБ, сред които :
- COMMERZBANK AG, ФРАНКФУРТ НА МАЙН - 2 689 325.39 лв.
- UNICREDIT S.P.A. -633 930,20 лв.
- ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА -152 854.21 лв.
- СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД ВАРНА - 16 302.04 лв.

6. Вземанията на НАП към КТБ възлизат на обща стойност над 13 млн.лв. и са класифицирани в различни групи - по т.6, по т.7 , т.8 и т.9, което ги поставя доста назад в така определения ред на разпределение на имуществото на КТБ и поставя под въпрос тяхното удовлетворение.

7. След удовлетворяване на горепосочените вземания, остатъка от имуществото се разпределя между кредиторите от по-горните редове, както следва :

По т.7 от чл.94 на ЗБН са класифицирани вземанията на :
- В тази графа са поставени всички вземания, придобити чрез цесия, както и вземанията, възникнали след разваляне на договорите за цесия. напр. съгласно т.7 е класифицирано :
- вземането на ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО -ХОЛДИНГ ЕАД - ВЗЕМАНЕ, ПРИДОБИТО ЧРЕЗ ЦЕСИЯ - T.7 - в размер на 1 370 170,37 лв. - при поставено условие : Обявяване на недействителността на прихващане, направено с изявление за прихващане, вх. № 12013/18.11.2014 г., предмет на исковете по т.д. № 3418/2015 г., по описа на СГС, ТО, VI-18 състав, образувано по молба на "КТБ" АД (н.)
- вземането на ДУНАРИТ АД - т.7 - ВЗЕМАНЕ, ПРИДОБИТО ЧРЕЗ ЦЕСИЯ - в размер на 84.817.476,23 лв. - при поставено условие : ако извършените прихващания бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността - 84 817 476,23
- вземането на ЕКЗОТИК 2000 ЕООД - ВЗЕМАНЕ, ПРИДОБИТО ЧРЕЗ ЦЕСИЯ T.7 - в размер на 99.559.91,00 лв. - при поставено условие : ако извършените прихващания бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността
- вземането на НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД - ВЗЕМАНЕ, ПРИДОБИТО ЧРЕЗ ЦЕСИЯ - T.7 - в размер на 46 705 454.62 лв.

- В тази графа попадат и следните вземания :
- Агенция Митници - вземане по т.7 в размер на 6 257 678.41 лв.- по банкова гаранция
- БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД - т.7 - ВЗЕМАНЕ, ПРИДОБИТО ОТ ЦЕДЕНТА МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД НА ОСНОВАНИЕ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ВЗЕМАНЕ ОТ 05.08.2014Г. - T.7 -в размер на 8 400 000.00 лв.
- БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД - т.7 - ВЗЕМАНЕ, ПРИДОБИТО ОТ ЦЕДЕНТА НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЕАД НА ОСНОВАНИЕ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ВЗЕМАНЕ ОТ 05.08.2014Г. - в размер на 13 001 047.22 лв.

8.Следващи в реда на удовлетворяване са вземания по т.8, сред които е класифицирано и вземане на МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО по развален договор за възлагане на услуга № РД-02-29- 28/21.03.2012г. за възстановяване на преведени средства за управление на изпълнителя - в размер на 13.382.851,00 лв.

При направената рекапитулация вземанията на НАП, Агенция Митници и Министерство на регионалното развитие и благоустройството към КТБ надхвърлят 32,5 млн.лв., като същите са разположени твърде назад в списъка, определящ реда за разпределение на имуществото на КТБ - по т.6, т.7 , т.8 и т.9, което поставя под въпрос тяхното удовлетворение. Допълнително към този списък следва да отчетем и вземането на Фонда за гарантиране на влоговете в банките към КТБ, което би могло да достигне максимален размер от 2.830.993,50 лв. - това е максимална обща сума, която може да бъде изплатена на ФГВБ след приключване на процеса на идентификация на правоимащите лица по специални сметки и при подаване на информация за подлежащата на изплащане част от тази сума към ФГВБ - за частта, за която е подадена информация по реда на Наредба № 23.

На свой ред КТБ е завела дела за обявяване на несъстоятелността на следните свои длъжници /евентуални кредитополучатели:
Дела заведени от "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, гр. София, в несъстоятелност (60 бр.) - по молби за откриване на производства по несъстоятелност на:
Ответник: ВИКТОРИ ШИПИНГ ООД 
Ответник: ТЕЛИШ АД 
Ответник: ГЛАС ИНДЪСТРИ АД 
Ответник: СТРАНД БУРГАС АД 
Ответник: ИНТЕРХОТЕЛИ АД 
Ответник: ЕЛТАУЪР ЕООД 
Ответник: ПОРТ ИНВЕСТ РУСЕ ЕАД 
Ответник: НЕЛКО 22 ООД 
Ответник: РАВАС ИНВЕСТ АД 
Ответник: АД "ТЕЦ ХАСКОВО", ГР.ТЪРГОВИЩЕ 
Длъжник: СЛИВЕНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД 
Длъжник: ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД 
Длъжник: ВРАЧАНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД 
Длъжник: РАЗГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД 
Ответник: СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД 
Ответник: БУЛИТ 2007 ЕООД 
Ответник: БИОКЕМИКЪЛ БГ АД 
Ответник: ГИПС АД С КОШАВА 
Ответник: ОПТИМА ИНТЕРТРЕЙД АД 
Ответник: ИНТЕРФИН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник: ПЛАНАСАТ АД 
Ответник: ГЛОБАЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД 
Ответник: КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ БГ ЕООД 
Ответник: ЕКЗОТИК 2000 ООД 
Ответник: СЪНИ РИВЪРСАЙД РЕЗИДЕНШЪЛ АД 
Ответник: ПРИНТ ИНВЕСТ 1 ЕООД 
Ответник: ЕМ СТЕЙТ ЕООД 
Ответник: СНЕЖИН 2003 ЕООД 
Ответник: ЮМС АД 
Ответник: МЕДИКОН КОНСУЛТ АД
Ответник: САЙГА КОНСУЛТ ЕООД
  Ответник: ПРО ВИЖЪН ТРАНС ЕООД 
Ответник: РОДИНА ПРОПЪРТИС ЕАД 
Ответник: ВИТРО ИНВЕСТ АД 
Ответник: БГ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД 
Ответник: ВЕЛДЕР ПРОПЪРТИС ЕАД
  Ответник: ДЖИ ЕФ ГРУП ЕООД 
Ответник: ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ АД 
Ответник: РНК БЪЛГАРИЯ ЕАД 
Ответник: ВИТЕНДА АД
  Ответник: СИ ДИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
Ответник: АЛФА КЕПИТЪЛ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КРУМ КУЗМАНОВ 
Ответник: КАРНЕ-М ЕООД 
Ответник: ЕЛИЗЕР ЕООД 
Ответник: ТЦ ИМЕ ВЕСТ АД 
Ответник: НИККОМЕРС 01 ЕООД 
Ответник: БУРГАС МИЙТ ЕООД 
Ответник: ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ 
Ответник: ТЪРГОВСКИ ПАРК ТРАКИЯ ЕООД 
Ответник: РИЪЛ ЕСТЕЙТ ПРОДЖЕКТС АД
 Ответник: РЕНТ МЕНИДЖМЪНТ АД 
Ответник: ШИЙЛД ИНВЕСТМЪНТ АД 
Ответник: ШИП ИНВЕСТ АД 
Ответник: АРЕСКОМ ЕООД 
Ответник: ПАСИФИК ИНВЕСТ АД 
Ответник: ВЕЛЕС ГРУП АД 
Длъжник: БАГИАНА ЕООД
Ответник: БИЛДИНГ РИСОРТ ЕООД 

Описаната ситуация предполага особено внимание по отношение на делата, заведени от и срещу КТБ, доколкото същите рефлектират пряко върху търговската дейност и платежоспособността на много други търговски дружества, явяващи се кредитори или длъжници на контрагентите на банката, въвлечени в съдебни дела с нея.

За всяка една от молбите за откриване на производство по несъстоятелност КТБ е внесла по сметка на съда държавна такса в размер на 250 лв., т.е. само за завеждане на делата банката е заплатила разход в размер на 15 000 лв. Това е само началният разход по делата за несъстоятелност който е твърде незначителен на фона на следващите разноски : възнаграждение на вещи лица по съдебно-икономически и финансови експертизи, задължителен разход по всяко дело, вариращи в диапазона 1000 - 4000 лв. Разходи за заплащане на възнаграждения наназначените временни и постоянни синдици, чиито месечни възнаграждения са в диапазона 1000 - 1500 лв., като по всяко дело съда изисква предплащането на суми в размер на 5000 - 6000 лв. за осигуряване на минимален запас от средства за работата на синдиците. При невнасяне на така определените необходими разходи за продължаване на производството по несъстоятелност, същото се спира за срок от една година, след изтичането на който производството по несъстоятелност се прекратява , т.е. при неплащане на разходи в минимален обем от 10 хил.лв. приблизително по всяко дело КТБ рискува след обябяване на нейния длъжник в несъстоятелност съдът да прекрати производството без да е започнало каквото и да е осребряване и разпределение на евентуално наличното неликвидно имущество.

Така например :

Ответник: СИ ДИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
Определение от 27.04.2015 по т. д. № 1204/2015 на Софийски градски съд
На осн. чл. 629 б. от ТЗ ОПРЕДЕЛЯ сумата от 8000лв. за първоначални разноски по провеждане на производството по несъстоятелност на "СИ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД ЕИК 175413416 по сметка на СГС. ОПРЕДЕЛЯ 7 - дневен срок за предвнасяне на разноските от страна на кредиторите и представяне на банк. документ по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Да се съобщи на кредиторите чрез публикуване в ТР.
  Определение от 09.07.2015 по т. д. № 1204/2015 на Софийски градски съд
Насрочва делото за 04.11.2015г от 13.30ч. допуска ССЕ при депозит 800лв. вносими от молителя,вносими в 1 - седмич. срокот уведомяването и банк. документ по делото. Наначава за в.л. Ваня Петрова .

Ответник: АЛФА КЕПИТЪЛ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КРУМ КУЗМАНОВ 
Събития по делото:
07.01.2016
Действие: Молба от синдика съдът да покани кредиторите в производството по несъстоятелност да внесат посочената сума по особената сметка на длъжника с цел осигуряване на средства за покриване на разноските в производството по несъстоятелност
18.12.2015

Съдебен акт: Решение № 83 от 18.12.2015
Действие: Обявяване в несъстоятелност: Обявен в несъстоятелност
Действие: Осребряване и разпределение: Започнало е осребряване и разпределение
Действие: Общ запор и възбрана: Постановен обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника
Действие: Органи на длъжника: Прекратени правомощия на органите на длъжника
Действие: Ограничаване разпоредителната власт на длъжника: Длъжникът е лишен от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността


Определение от 25.08.2015 по т. д. № 12/2015 на Окръжен съд – Ловеч
ОПРЕДЕЛИ:
УКАЗВА на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД-в несъстоятелност, гр.София, ЕИК 831184677, чрез процесуалния представител адв.Михаил Живков Станков ; НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, гр.София, и „КОРЕКТ ФАРМ"ЕООД- гр.Ловеч, че на основание чл.629б, във връзка с чл.632,ал.5 от ТЗ с оглед продължаване производството по делото, следва да бъде внесена сума в размер на 5000.00/пет хиляди/лева - разноски по делото, по депозитната сметка на Ловешки окръжен съд и като представят доказателства за това в деловодството на съда, в едноседмичен срок от уведомяването.Определението не подлежи на обжалване.
17.09.2015
Действие: В изпълнение на указания представят платежно нареждане за сума в размер на 5 000 лв.
Молител: Корпоративна Търговска Банка АД


Ответник: КАРНЕ-М ЕООД 
Определение от 07.12.2015 по т. д. № 1337/2015 на Софийски градски съд  Назначава, на основание чл. 183 ГПК, съдебно - икономическа експертиза, която да даде отговор на поставените в молбите на кредиторите и длъжника задачи. Определя депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 5000лева, вносими, както следва : от " Колперотивна търговска банка " АД - в несъстоятелност, в размер на 3600лв

Ответник: ЕЛИЗЕР ЕООД 
Събития по делото:
27.11.2015

Съдебен акт: Решение № 1946 от 27.11.2015
Действие: Спиране на производството: Спряно производство
Действие: Откриване на производство по несъстоятелност: Открито производство по несъстоятелност
Действие: Обявяване в несъстоятелност: Обявен в несъстоятелност
Действие: Общ запор и възбрана: Постановен обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника

Ответник: ТЦ ИМЕ ВЕСТ АД 
21.12.2015

Съдебен акт: Решение № 2052 от 21.12.2015
Действие: Спиране на производството: Спряно производство
Действие: Обявяване в несъстоятелност: Обявен в несъстоятелност
Действие: Откриване на производство по несъстоятелност: Открито производство по несъстоятелност

Ответник: НИККОМЕРС 01 ЕООД 
24.07.2015
Съдебен акт: Решение № 1221 от 24.07.2015
Действие: Спиране на производството: Спряно производство
Действие: Откриване на производство по несъстоятелност: Открито производство по несъстоятелност
Действие: Обявяване в несъстоятелност: Обявен в несъстоятелност
Действие: Общ запор и възбрана: Постановен обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника


Ответник: БУРГАС МИЙТ ЕООД 
Разпореждане от 12.11.2015 по т. д. № 1688/2015 на Софийски градски съд
Според чл.629б, ал.1 от ТЗ, съдът определя сума за предплащане от кредитор само когато наличното имущество на длъжника не е достатъчно за покриване на началните разноски.В случая е налице имущество.Ако КТБ желае да предплати сумата 15 000 лева, която ще се върне при първото осребряване - няма пречка да го направи.
14.08.2015
Действие: поща 13.08.2015,молба за пред. на вземане
Кредитор: Национална Агенция За Приходите
10.07.2015

Съдебен акт: Решение № 22 от 10.07.2015
Действие: Обявяване в несъстоятелност: Обявен в несъстоятелност
Действие: Общ запор и възбрана: Постановен обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника
Действие: Откриване на производство по несъстоятелност: Открито производство по несъстоятелност


Ответник: ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ 
 16.11.2015
Действие: молба за присъединяване на кредитор
Ответник: Обединена Българска Банка АД


Длъжник: ТЪРГОВСКИ ПАРК ТРАКИЯ ЕООД 
18.12.2015
Заседание: Закрито/разпоредително
Съдебен акт: Разпореждане от 18.12.2015
Действие: ОТНОСНО ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ
Участник: Национална Агенция За Приходите

13.11.2015
Съдебен акт: Решение № 614 от 13.11.2015
Действие: Синдици
Действие: Общ запор и възбрана: Постановен обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника
Действие: Обявяване в несъстоятелност: Обявен в несъстоятелност
Действие: Откриване на производство по несъстоятелност: Открито производство по несъстоятелност


Ответник: ЕЛИЗЕР ЕООД 
Събития по делото:
27.11.2015

Съдебен акт: Решение № 1946 от 27.11.2015
Действие: Спиране на производството: Спряно производство
Действие: Откриване на производство по несъстоятелност: Открито производство по несъстоятелност
Действие: Обявяване в несъстоятелност: Обявен в несъстоятелност
Действие: Общ запор и възбрана: Постановен обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника

Ответник: РИЪЛ ЕСТЕЙТ ПРОДЖЕКТС АД 
Събития по делото:
16.09.2015
Съдебен акт: Решение № 1505 от 16.09.2015
Действие: Обявяване в несъстоятелност: Обявен в несъстоятелност
Действие: Спиране на производството: Спряно производство
Действие: Откриване на производство по несъстоятелност: Открито производство по несъстоятелност
Заседание: Закрито/разпоредително


Ответник: РЕНТ МЕНИДЖМЪНТ АД 
22.12.2015

Съдебен акт: Решение № 2045 от 22.12.2015
Действие: Обявяване в несъстоятелност: Обявен в несъстоятелност
Действие: Общ запор и възбрана: Постановен обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника
Действие: Спиране на производството: Спряно производство
Действие: Откриване на производство по несъстоятелност: Открито производство по несъстоятелност


Ответник: ШИЙЛД ИНВЕСТМЪНТ АД 
17.11.2015

Съдебен акт: Решение № 32 от 17.11.2015
Действие: Откриване на производство по несъстоятелност: Открито производство по несъстоятелност
Действие: Синдици
Действие: Общ запор и възбрана: Постановен обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника

Ответник: АРЕСКОМ ЕООД 
23.07.2015

Съдебен акт: Решение № 1212 от 23.07.2015
Действие: Обявяване в несъстоятелност: Обявен в несъстоятелност
Действие: Общ запор и възбрана: Постановен обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника
Действие: Спиране на производството: Спряно производство
Действие: Откриване на производство по несъстоятелност: Открито производство по несъстоятелност


Ответник: ШИП ИНВЕСТ АД 
Решение от 23.12.2015 по т. д. № 144/2015 на Окръжен съд – Русе
на основание чл. 630, ал.1 от Търговския закон Русенският окръжен съд
Р Е Ш И :
ОБЯВЯВА неплатежоспособността и свръхзадължеността на „ШИП ИНВЕСТ“ АД ЕИК 201399351 гр. Русе ул. „Матей Стойков“ No 5, представлявано от Йордан Александров Младенов, и определя 31.12.2013г. /тридесет и първи декември две хиляди и тринадесета година/ за начална дата на състоянието на неплатежоспособност и свръздадълженост.
ОТКРИВА производството по несъстоятелност за „ШИП ИНВЕСТ“ АД ЕИК 201399351.
НАЗНАЧАВА временен синдик Венцеслава Стефанова Стефанова ЕГН ********** гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 11, ет.1, телефон 082/587487 e-mail advokat@stefanova.bg. ОПРЕДЕЛЯ текущо възнаграждение на временния синдик 1000 лв. (хиляда лева) месечно за сметка масата на несъстоятелността. ОПРЕДЕЛЯ дата на встъпване в длъжност на временния синдик 4 януари 2016г.
ОПРЕДЕЛЯ дата на първото събрание на кредиторите 26 януари 2016г. 15:00 часа в Русенски окръжен съд с дневен ред по чл. 672 от ТЗ: 1.Изслушване доклад на временния синдик за причините за неплатежоспособността и свръхзадължеността, състоянието на имуществото и взетите мерки за неговото запазване и за възможностите за оздравяване на предприятието. 2.Избор на постоянен синдик и предлагане на съда назначаването му. 3. Избор на комитет на кредиторите.
ОСЪЖДА „ШИП ИНВЕСТ“ АД ЕИК 201399351 гр. Русе ул. „Матей Стойков“ No 5, представлявано от Йордан Александров Младенов, да заплати на „Корпоративна търговска банка“ АД в несъстоятелност ЕИК831184677, представлявано от синдиците Росен Иванов Ангелчев и Лазар Петров Илиев, сумата 750 лв. /седемстотин и петдесет лева/ разноски по делото, която сума да се събере след осребряване в производството по несъстоятелност.
Решението има незабавно действие по отношение на всички и подлежи на обявяване в търговския регистър.
Решението може да се обжалва пред Великотърновския апелативен съд в 7-дневен срок от обявяването му в търговския регистър.
Препис от решението да се изпрати на страните и на временния синдик.


Ответник: ПАСИФИК ИНВЕСТ АД 
Решение от 27.10.2015 по т. д. № 3009/2015 на Софийски градски съд
ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „Пасифик Инвест“ АД с ЕИК 202660570, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Обзор №11А.
ОПРЕДЕЛЯ за начална дата на неплатежоспособността 31.12.2014г.
ОТКРИВА производство по несъстоятелност на „Пасифик Инвест“ АД с ЕИК 202660570, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Обзор №11А.
НАЗНАЧАВА Димитър Георгиев Тодоров с телефон 0885 822 451, адрес гр. София, бул. Христо Ботев №30, ет. 1, ап. 2, електронен адрес d.todorov@todorov-lawoffice.com за временен синдик на „Пасифик Инвест“ АД с ЕИК 202660570, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Обзор №11А.
ОПРЕДЕЛЯ текущо месечно възнаграждение на временния синдик в размер на 600,00 лв.
ОПРЕДЕЛЯ едноседмичен срок от съобщението за встъпване в длъжност на назначения временен синдик, като му указва в посочения срок да представи нотариално заверена декларация по чл. 656, ал. 2 ТЗ или молба по чл. 657, ал. 1, т. 1ТЗ за освобождаване от възложените задължения.
СВИКВА първо събрание на кредиторите на „Пасифик Инвест“ АД с ЕИК 202660570, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Обзор №11А, което ще се проведе на 25.11.2015 г. от 11,00 часа в залата, в която се провеждат заседанията на VІ-15 състав на Търговско отделение на Софийски градски съд в сградата на Съдебната палата с адрес гр. София, бул. „Витоша” № 2, при дневен ред: изслушване на доклад на временния синдик; избор на постоянен синдик; определяне размер на текущото възнаграждение на синдика; избор на комитет на кредиторите.

Определение от 26.11.2015 по т. д. № 3009/2015 на Софийски градски съд
НАЗНАЧАВА Росен Георгиев Милошев с ЕГН **********, адрес гр. София, ул. Цар Самуил №79, ет. 2, ап. 4, телефон 02/9865021, за постоянен синдик на „Пасифик Инвест“ АД с ЕИК 202660570, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Обзор №11А при текущо месечно възнаграждение в размер на 800 лв.
ОПРЕДЕЛЯ едноседмичен срок от съобщението за встъпване в длъжност на назначения постоянен синдик.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на кредиторите на „Пасифик Инвест“ АД с ЕИК 202660570 в едноседмичен срок от вписване на настоящото определение в книгата по чл. 634в ТЗ да представят доказателства за внесена по специалната сметка на Софийски градски съд сума в размер на 6 000 лв. за разноски за производството по несъстоятелност на „Пасифик Инвест“ АД.
УКАЗВА на кредиторите, че ако сумата за допълнителни разноски в определения размер не бъде внесена в предоставения за това срок, производството по делото ще бъде спряно на основание чл. 632, ал. 5, вр. ал. 1 ТЗ.
Определение от 04.01.2016 по т. д. № 3009/2015 на Софийски градски съд
Обявява в несъстоятелност ""Пасифик Инвест""АД с еик:202660570.Постановява прекратяване на дейността.Спира производството.
04.01.2016

Съдебен акт: Решение № 12 от 04.01.2016
Действие: Спиране на производството: Спряно производство
Действие: Обявяване в несъстоятелност: Обявен в несъстоятелност
Заседание: Закрито/разпоредително


Ответник: ВЕЛЕС ГРУП АД 
Решение от 18.12.2015 по т. д. № 2690/2015 на Софийски градски съд
ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ на осн.чл.630 ТЗ спрямо „ВЕЛЕС ГРУП“ АД ЕИК 202661283, с адрес на управление гр.София,жк.Люлин,бл.917,вх.В,ет.2,ап.49.
ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА с начална дата 13.11.2014г. на „ВЕЛЕС ГРУП“ АД ЕИК 202661283, с адрес на управление гр.София,жк.Люлин,бл.917,вх.В,ет.2,ап.49.
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ чрез обща възбрана и запор върху имуществото на „ВЕЛЕС ГРУП“ АД ЕИК 202661283, с адрес на управление гр.София,жк.Люлин,бл.917,вх.В,ет.2,ап.49.
НАЗНАЧАВА ВРЕМЕНЕН СИНДИК, както следва :
- ВАНКО ПЕТРОВ МИТЕВ, с адрес на упражняване дейността – гр.София, р-н Оборище, бул.Васил Левски № 112,партер, 0888 416 392 и
- НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ГАНЕВ ,гр.София, бул.Витоша № 37, ет.2, ап.6, 0889 403 240.
Като им определя месечно възнаграждение по 700 лева на всеки от тях.
И им определя едноседмичен срок да представят съгласие и доказателства за наличие на представките по чл.655вр.чл.656 ТЗ и да представят акт за встъпване.
ОПРЕДЕЛЯ дата на първото събрание на кредиторите за ………………
ДА СЕ ИЗГОТВИ покана с дневен ред по чл.672 от ТЗ и се публикува в ТР.
РЕШЕНИЕТО да се впише в Търговския регистър. Може да се обжалва в 7-дневен срок от вписването в ТР пред САС.

28.12.2015
Действие: акт за встъпване
Синдик: Ванко П. Митев


Длъжник: БАГИАНА ЕООД 
29.12.2015

Съдебен акт: Решение № 80 от 29.12.2015
Действие: Спиране на производството: Спряно производство
Действие: Откриване на производство по несъстоятелност: Открито производство по несъстоятелност
Действие: Общ запор и възбрана: Постановен обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника

Определение от 25.11.2015 по т. д. № 24/2015 на Окръжен съд – Кюстендил
ПРИКАНВА на осн. чл.629б от ТЗ „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност ЕИК 831184677 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Граф Игнатиев“ №10, представлявано от постоянните синдици Лазар Петров Илиев и Росен Иванов Ангелчев в едноседмичен срок, считано от получаване на съобщението да внесе по сметка на Окръжен съд Кюстендил сума в размер на 5000лв., /пет хиляди лева/, представляваща необходими разноски за производството по несъстоятелност.
УКАЗВА на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност ЕИК 831184677, че ако сумата не бъде предплатена в срок, съдът ще постанови Решение по чл.632 ал.1 ТЗ – ще спре производството по делото.
Определението не подлежи на обжалване.


Ответник: БИЛДИНГ РИСОРТ ЕООД 
Определение от 21.12.2015 по т. д. № 1729/2015 на Софийски градски съд
Насрочва първото събрание на кредиторите на "Билдинг Рисорт" ЕООД, ЕИК 102906785, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, р-н "Красно село", ул. "Дамян Груев" №46, на 10.02.2016г. в 15:30 часа, в гр. София, бул. "Витоша" №2, Съдебната палата, в съдебната зала, в която ще се провежда съдебното заседание на VI-9 състав на ТО на СГС, при дневен ред съгласно чл.672 ал.1 от ТЗ: изслушване на доклад на временния синдик по чл.668 т.2 от ТЗ и избор на постоянен синдик (синдици) и предлагане на съда назначаването му (назначаването им), определяне на възнаграждението на синдика (синдиците). Да се изготви покана за събранието на кредиторите, която се изпрати за обявяване в ТР, в която се отрази датата на провеждане, часа, мястото и дневения ред съгласно чл.675 ал.1 от ТЗ - изслушване на доклад на временния синдик по чл.668 т.2 от ТЗ и избор на постоянен синдик (синдици) и предлагане на съда назначаването му (назначаването им). Да се призове временния синдик за първото събрание и се съобщят указанията на представляващия дружеството - длъжник. Незабавно да се изпрати за обявяване поканата в ТР.


Решение от 06.11.2015 по т. д. № 1729/2015 на Софийски градски съд
ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на „БИЛДИНГ РИСОРТ“ ЕООД, С ЕИК 102906785, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №46, представлявано от управителя Мая Симонович, на осн.Чл. 630 ал.1 т.1 от ТЗ.
Определя начална дата на неплатежоспособността на „БИЛДИНГ РИСОРТ“ ЕООД, С ЕИК 102906785, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №46, представлявано от управителя Мая Симонович – 21.11.2014г. на осн. Чл. 630 ал.1 т.1 от ТЗ.
Открива производство по несъстоятелност на „БИЛДИНГ РИСОРТ“ ЕООД, С ЕИК 102906785, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №46, представлявано от управителя Мая Симонович, на осн.Чл. 630 ал.1 т.2 от ТЗ.
Назначава за временен синдик на осн. Чл. 630 ал.1 т.3 от ТЗ на „БИЛДИНГ РИСОРТ“ ЕООД, С ЕИК 102906785, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №46, представлявано от управителя Мая Симонович, ТИХОМИР НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ, София 1404, ул. „Луи Айер“, бл. 115, ет.12, ап.67, на който да се изпрати съобщение в 3-дневен срок от съобщението да представи писмена декларация за наличието на условията и липсата на пречките по чл.656 ал.2 от ТЗ, и съгласието си да изпълнява тези функции, като представи и доказателства за застраховка.
Определя възнаграждение на временния синдик на „БИЛДИНГ РИСОРТ“ ЕООД, С ЕИК 102906785, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №46, представлявано от управителя Мая Симонович, считано от датата на встъпването му в изпълнение на задълженията му в размер на 2000 лв. за сметка на масата по несъстоятелността съгласно чл.661 ал.2 от ТЗ.
СВИКВА ПЪРВО СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „БИЛДИНГ РИСОРТ“ ЕООД, С ЕИК 102906785, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №46, представлявано от управителя Мая Симонович НА 09.12.2015г. в 16:00 часа в сградата на СГС, Съдебна палата, бул. „Витоша“ №2, II-ри етаж, в залата, в която ще се провежда съдебното заседание на СГС, VI-9 с-в, с дневен ред съгласно чл. 672 ал.1 т.1 и 2 от ТЗ: изслушване на доклада на временния синдик по чл.668 т.2 от ТЗ, избор на постоянен синдик и предложение до съда за неговото назначаване, предлагане на съда размера на възнаграждението на синдика.
ПОСТАНОВЯВА след встъпването в длъжност синдикът да предприеме необходимите според него мерки като опис и/или запечатване, ако счете това за нужно с оглед предотвратяване на разпиляването, унищожаването или укриването на имущество, включено в масата по несъстоятелността, за което незабавно уведоми съда и да посочи и други подходящи мерки за обезпечаване на наличното имущество съобразно чл.642 от ТЗ.
ЗАДЪЛЖАВА „БИЛДИНГ РИСОРТ“ ЕООД, С ЕИК 102906785, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №46, представлявано от управителя Мая Симонович на осн. Чл.640 от ТЗ в 14 дневен срок да предостави на съда и синдика необходимата информация във връзка с дейността на предприятието и имуществото; списък на плащанията в брой или чрез банков превод, надвишаващи 1200 лв. извършени в срок от 6 месеца преди началната дата на неплатежоспособността до датата на откриване на производството по несъстоятелност; списък на извършените плащания от длъжника на свързани с него лица за срок от една година преди началната дата на неплатежоспособността; нотариално заверена декларация, в която посочва отделните вещи, имуществени права и вземания, имената и адресите на длъжниците си; както и да осигурят възможност на временния синдик да ползва търговските книги и цялата необходимо му документация за подготовка на първото събрание на кредиторите, като указва на управителя Мая Симонович, че ако не стори това ще й бъде наложена глоба по чл.640 ал.3 от ТЗ в размер на 1000 лв., а за всяко следващо неизпълнение – по 5000лв.
УКАЗВА НА МАЯ СИМОНОВИЧ – управител на „БИЛДИНГ РИСОРТ“ ЕООД, С ЕИК 102906785, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №46, за което му се изпрати НЕЗАБАВНО лично съобщение, че считано от датата постановяване на решението, не може да извършва каквито и да е плащания; че му се забранява каквото и да е счетоводно оформяне на електронни разплащания или разпоредителни счетоводни операции; че му се забранява извършването на каквито и да е банкови транзакции, разпоредителни действия, откриване и закриване на сметки, прехвърляне на финансов ресурс от една банкова сметка в друга; че му се Забранява извършването на каквито и да е разплащателни действия от страна а титуляра на сметката или негов пълномощник, лично или чрез използване на електронен подпис; Да се впише също така, че в 3-дневен срок от съобщението следва изпълнителният директор да уведоми всички банки, в които дружеството има открити сметки за назначаването на синдик и за това, че е лишен от правомощия, като за в бъдеще всички действия по банковите сметки се извършват САМО ОТ СИНДИКА.
ОСЪЖДА „БИЛДИНГ РИСОРТ“ ЕООД, С ЕИК 102906785, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №46, представлявано от управителя Мая Симонович да заплати на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, с ЕИК 831184677, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев“ №10, сумата от 336 827.88 лв. – разноски в производството по несъстоятелност.

Извършеният преглед на делата поставя пред мен няколко въпроса. Напр. какво е мотивирало Българската банка за развитие на 05.08.2014 да сключи два договора за цесия и да плати за две практически невъзвратими вземания на обща стойност близо 21,5 млн.лв.?

НАП за пореден път е пропуснало своевременно да събере дължимите публичноправни задължения за осигуровки и данъци, поради което понася загуби за над 13 млн.лв.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е сключило необезпечен договор с КТБ, предплатило е, впоследствие е развалило договора и това ще му коства загуба от 13 млн.лв.

Агенция Митници е приела като достатъчно обезпечение по банкова гаранция, издадена от КТБ, и това ще му коства загуба от 13 млн.лв.

Очаквам ФГВБ да претърпи загуба по отношение на суброгираните вземания в размер до 3 млн.лв., тъй като е далеч в класацията, а има достатъчно данни за несъбираемост на вземанията на КТБ. Списъкът от 60 дела за обявяване на длъжници на банката в несъстоятелност тепърва ще се допълва. Както виждаме, част от делата вече са спрени поради отказ на КТБ да предплати необходимите разноски за продължаване на производствата по несъстоятелност, а това е доказателство, че синдиците на банката са отписали въпросните вземания / кредити като несъбираеми.

Вложителите на банката са в неблагоприятна позиция по т.4 от списъка и според мен са с несъбираеми вземания над минималния гарантиран размер, загубата за който ще се поеме от ФГВБ. Все пак тези вземания са три позиции пред вземанията, произтичащи от договори за цесия или от тяхното разваляне, което ми припомня, че рано или късно Андрешко /с цесиите/ хлътва в блатото.

Вземанията, придобити чрез цесии, са класирани на опашката на класацията по т.7 и за мен са несъбираеми.

Четирите крупни цесии - на Промишлено строителство холдинг за 1 млн.лв., на Дунарит АД за 85 млн.лв., на Екзотик 2000 ЕООД за 100 млн.лв. и на на Нуртс България за 47 млн.лв., извършените прихващания по тях /оспорени пред съд/ индикират за наличието на още четири крупни по размер несъбираеми вземания на банката по договори за кредит на минимална стойност - сбора на цедираните вземания, с които е извършено прихващане /т.е. минимум 223 млн.лв./


Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: expose
Категория: Новини
Прочетен: 495594
Постинги: 113
Коментари: 123
Гласове: 231
Спечели и ти от своя блог!
Блогрол
1. Омбудсманът призова Дянков да защити клиентите от банките
2. Нарушения в реклами и договори за потребителски кредити според Комисия за защита на потребителите
3. Неравноправни клаузи в Общите условия на „Юробанк И Еф Джи България” АД
4. Неравноправни клаузи в общите условия за кредитиране на „ПроКредитБанк” АД
5. Омбудсмана на Република България: Абсурд е за 5 лв. такса да плащаме 6 лв. на банката
6. ПОДАВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ПЕТИЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
7. И банките имат слаби места - интервю с адв.Десислава Димитрова
8. Осъдих ЦКБ за незаконна лихва
9. Лихвите в България - удобно (не)зависими...когато рискът пада... те продължават да се качват
10. Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на България от 2011 г.
11. Отворено писмо: Ако законът беше ясен, дали хиляди майки биха го нарушили?
12. Списък на спечелените дела срещу банки в България
13. Омбудсманът сезира КС за противоконституционност на чл. 417, т.2 от ГПК
14. Осъдени банки поради незаконосъобразно повишени лихви по ипотечни кредити
15. КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ ПРЕД БЛИЦ: ПОТРЕСЕН СЪМ, ШЕФЪТ НА БНБ ОЧЕВИДНО НЕ ПОЗНАВА КОНСТИТУЦИЯТА
16. Още 4 банки разследвани за манипулиране на лихви
17. ЕС предлага манипулирането на лихви да се криминализира
18. Скандалът с лихвите се разраства
19. За тези, които пропуснаха предаването "Имат ли равни права банките и клиентите : http://www.btv.bg/shows/lice-v-lice/videos/video/1515421224-Imat_li_ravni_prava_bankite_i_klientite.html .
20. Русенец осъди "Уникредит" на 2 инстанции, банката му дължи надвзети пари
21. Любомир Христов: Банковият лобизъм в парламента е зараза с предсмъртни размери
22. Експерти: Седем мерки спират банките да крадат клиентите си