Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.07.2012 10:14 - Цензура в блог.бг
Автор: expose Категория: Новини   
Прочетен: 12155 Коментари: 17 Гласове:
13


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Последните няколко дни внимателно наблюдавах публикациите, които попадат в графата "най-популярни"  на блог.бг, и  за съжаление установих, че въпросната класация не е обективна, тъй като в нея не са включени статии, които са привлекли за кратко време достатъчно гласове /повече, отколкото други статии, определени от блог.бг като "популярни"/. За мен това е безспорно доказателство, че в блог.бг прилагат способи на цензура, с които прикриват "неудобни" материали, и пласират единствено "безобидните" статии. За сведение на читателя прилагам по-долу една статия, която умишлено бе изключена от редакторите на блог.бг от графата "популярни" :

Софийски градски съд -блюстител или нарушител на закона ?!...

         На 19.07.2012 г. към 10,40 ч. посетих деловодството на Софийски градски съд, отдел „Частни жалби и обезпечения” на партерен етаж, за да направя справка по гражданско дело, по което съм пълномощник на страна с приложено по делото нотариално заверено пълномощно. При справка по делото открих, че е подадена частна жалба от ответната страна, която не е връчена на моя доверител по надлежния ред, поради което започнах да си правя писмени бележки, като застанах в ъгъла на най-крайното ляво гише с цел да не смущавам никого по време на проверката по делото. Докато си водех записки две от деловодителките при Софийски градски съд прокоментираха, че в отделението въздухът е ужасен и има неприятен аромат. Към 11.20 ч. деловодителката, която отговаря за предоставяне на справки по дела за обезпечения се приближи към мен и най-безцеремонно ми заяви, че следва да напусна помещението, тъй като прекалено дълго съм правила справка по делото /по нейните думи – час и половина, което очевидно не отговаряше на истината/ . Погледнах часовника си и след като се уверих, че има повече от един астрономичен час до момента на официално обявената обедна почивка за служителите в СГС /от 12.30 ч. до 13.00 ч./, спокойто обявих на деловодителката, че все още не съм приключила необходимата справка. Последваха реплики от нейна страна, че подобен вид справки не се правят с писмени бележки, а ако желая достъп до делото, да пусна молба за писмен препис от документите, които ме интересуват /тази реплика сама по себе си е недопустима, тъй като деловодителката няма право да ограничава по никакъв начин достъпа ми като процесуален представител на страна по делото, нито да определя стратегията ми на действие по него/.


         Приблизително по същото време към нас се приближи и друга жена, която се представи като  Румяна Георгиева и обяви, че е„председател” на отдел „Частни жалби и обезпечения”, и в това си качество тя реши да вземе „бързи” мерки в подкрепа на нежеланието на своите колеги да изпълняват служебните си задължения през работно време. Г-жа Румяна Георгиева се легитимира по-късно при проведената официална среща с г-жа Владимира Янева – председател на Софийски градски съд като „Старши специалист отдел части жалби и обезпечения”.

         Г-жа Румяна Георгиева ме нападна най-неочаквано, без да съм предизвикала по никакъв начин нейното обидно отношение към себе си. Тя ме обвини публично пред всички свои присъстващи колеги, както и пред останалите колеги – юристи, присъстващи в отделението, че /цитати/: „мириша на манджа”, „кога се къпя”, „трябва да се къпя сутрин, не вечер”, „отровила съм помещението”, „всички са били избягали навън заради мен”, „каква съм по делото”, „да напусна незабавно”.

 

         След случилото се незабавно поисках официална среща с г-жа Владимира Янева в качеството й на председател на Софийски градски съд. Срещата се проведе на 19.07.2012 г. към 12.00 ч. в присъствието на г-жа Румяна Георгиева, г-жа Владимира Янева и още една служителка на СГС, която не се легитимира пред мен /вероятно бе пряк ръководител на г-жа Румяна Георгиева/. Аз изложих пред присъстващите неприятната ситуация и обидното положение, в което бях поставена, като се аргументирах, че подобно поведение на служител в Софийски градски съд е недопустимо и е удар срещу авторитета на самия съд, поради което очаквам да бъдат предприети адекватни дисциплинарни мерки. Г-жа Румяна Георгиева потвърди в присъствието на г-жа Владимира Янева и другата жена, която присъстваше на срещата всяка своя дума, с която ме е обидила публично, в това число потвърди следните свои думи : „мириша на манджа”, „кога се къпя”, „трябва да се къпя сутрин, не вечер”, „отровила съм помещението”, „всички са били избягали навън заради мен”, „каква съм по делото”, „да напусна незабавно”.

 

         Председателят на СГС - Г-жа Владимира Янева, както и прекият ръководител на самозабравилата се деловодителка изслушаха оплакванията ми с безразличие и досада, казаха ми да изложа в писмен вид жалбата, а те ако решат, ще й наложат евентуално дисциплинарно наказание /като подчертаха, че не е сигурно дали въобще ще има някаква санкция за престъпното поведение на деловодителката/.

      Считам, че в качеството си на държавен служител в Софийски градски съд, и на длъжносто лице по смисъла на чл.93, т.1, б”а” от НК г-жа Румяна Георгиева извърши състава на престъплението „обида” спрямо мен, тъй катоказа нещо унизително за честта или достойнството ми в мое присъствиесъщото престъпление наказуемо на основание чл.146, ал.1 от НК  във връзка с чл.чл.148, ал.1, т.1 и т.4 от НК, и представляващо квалифициран състав на обида, извършена от длъжностно лице, нанесена публично по време и във връзка с изпълнение на служебните му задължения, поради което моля да бъде образувано наказателно производство срещу г-жа Румяна Георгиева и да бъде реализирана наказателната й отговорност за стореното срещу мен.

По мое мнение на виновното длъжностно лице – Румяна Георгиева - следва да бъде наложено и дисциплинарно наказание на основание чл.89, ал.2, т.1 и т.4 от Закона за държавния служител, а именно :

   Чл. 89. (1) Държавният служител, който е нарушил виновно своите служебни задължения, се наказва с предвидените в този закон наказания.

 

 (2) Дисциплинарни нарушения са: 

 1. неизпълнение на служебните задължения;  

4. нарушение на задълженията спрямо гражданите по чл. 20;

    Считам, че г-жа Румяна Георгиева наруши служебните си задължения, като се опита да ограничи достъпа ми до кориците на дело, по което съм пълномощник,  през работно време, и ме прикани да напусна отделението.

         На собствено основание г-жа Румяна Георгиева наруши разпоредбата на чл.20, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, като прояви грубо и неуважитено отношение към мен в качеството ми на гражданин, който би следвало да обслужи по етичен и професионален начин.

(Чл. 20. (1) Държавният служител е длъжен да се произнася без забава по искането на гражданите. Той трябва да удовлетворява точно и своевременно тези от тях, които са законосъобразни, и да съдейства за признаването на техните права и законни интереси. 

 (2) Държавният служител е длъжен да не проявява грубост, невъзпитание и неуважение към гражданите, които обслужва.)

На трето място считам, че със своето престъпно поведение г-жа Румяна Георгиева ми причини значително неудобство, притеснение, почувствах се изключителноунизена публично, засегнато бе достойнството ми и чувството ми за честЗа причинените ми от г-жа Румяна Георгиева неимуществени вреди имуществена отговорност носи както самият пряк причинител на вредите– г-жа Румяна Георгиева, така също и държавата /в лицето на Софийски градски съд/ на основание чл.101, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, съобразно който :

Чл. 101. (1) Държавният служител отговаря за вредите, които е причинил умишлено или при груба небрежност на държавата или на гражданите чрез незаконосъобразни действия или бездействия при или по повод изпълнение на служебните му задължения. 

 (2) За вреди, причинени на гражданите, държавата отговаря солидарно с причинилия ги държавен служител.

 След инцидента незабавно се обърнах с писмени жалби до Районна Прокуратура на Република България, до Председателя на Софийски градски съд – г-жа Владимира Янева, както и до Инспектората при ВСС с надеждата, че ще поставят като свой прерогатив изграждането на модерна, етична и професионално функционираща администрация при съдилищата на Република България, в това число и в Софийски градски съд, при която задължително се обявяват публично на общодостъпно място  правилата на всяко едно съдебно учреждение за осигуряване на добра администрация, поетите от съдебните деловодители служебни задължения, в това число публично обявяване на техните длъжностни характеристики, както и на правилата за предоставяне на достъп до делата от страна на гражданите, да бъдат обявени публично подробни разяснения за гражданите относно начина на защита на техните накърнени права при непрофесионално, неетично, обидно или унизително отношение от страна на съдебните служители.  Никъде в Софийски градски съд /нито по коридорите на сградата, нито в официалния му сайт/ не е публикувана посочената информация, което създава условия за злоупотреба и незачитане правата на гражданите от страна на администрацията, в това число от съдебните деловодители в Софийски градски съд. Помолих за съдействие горецитираните инстанции за преодоляване на тази неетична административна практика и за повишаване нивото на административното обслужване в държавните учреждения, и в частност при Софийски градски съд.
 

На ход са г-жа Владимира Янева в качеството си на Председател на Софийски градски съд, прокуратурата и Инспектората при ВСС. Дали самозабравилата се деловодителка ще продължи да оглавява Отдел „Частни жалби и обезпечения” при Софийски градски съд  като „еталон за добра администрация” -  бъдещето ще покаже. При всички случаи пред председателят на СГС г-жа Владимира Янева е налице предизвикателство с два изхода – да бъде слаб ръководител и лош юрист, или да възвърне добрата репутация на подопечния си съд. За вас оставам изводите.

        

Обръщам се и към последната власт в България – масмедиите – с надеждата, че този скандален случай на грубо потъпкани човешки права и достойнство, лоша администрация и нарушаване на закона от служител в Софийски градски съд няма да потънат в забвение без санкция. В противен случай всички сме обречени задълго да търпим последиците на лошия си избор!Тагове:   новини политика,


Гласувай:
131. blogbg - Здравейте
26.07.2012 10:28
Само статии с нецензурно съдържание се премахват от първа страница и Най-популярни.
Във формирането на класацията "Най-популярни" не се вземат предвид само гласовете и а няколко други компонента, като на пример "Брой прочитания".
цитирай
2. expose - Само статии с нецензурно съдърж...
26.07.2012 10:37
blogbg написа:
Само статии с нецензурно съдържание се премахват от първа страница и Най-популярни.
Във формирането на класацията "Най-популярни" не се вземат предвид само гласовете и а няколко други компонента, като на пример "Брой прочитания".

В продължение на два-три дни съпоставях компонента "брой прочитания", които по отношение на въпросната статия са общо 89 към настоящия момент. Ако направите справка в раздел "най-популярни новини", ще установите, че според този критерий статията би трябвало да попадне на втора страница /от общо 3 страници/.
цитирай
3. blogbg - Класацията е на база 24 часа. Ако в ...
26.07.2012 10:42
Класацията е на база 24 часа. Ако в рамките на тези 24 часа не е натрупала нужният брой прочитания и гласове, то няма как да влезе в класацията.
цитирай
4. анонимен - Класацията е на база 24 часа. Ако в ...
26.07.2012 10:48
blogbg написа:
Класацията е на база 24 часа. Ако в рамките на тези 24 часа не е натрупала нужният брой прочитания и гласове, то няма как да влезе в класацията.


Следя внимателно класацията на всички статии, публикувани на същата дата с горецитираната статия. Част от статиите с далеч по-малобройни гласове незабавно попаднаха в графата "популярни новини", за разлика от моята статия. Съмнението ми остава.
цитирай
5. waterway - 3. blogbg - Класацията е на база 24 часа. Ако в ...
26.07.2012 10:57
blogbg написа:
Класацията е на база 24 часа. Ако в рамките на тези 24 часа не е натрупала нужният брой прочитания и гласове, то няма как да влезе в класацията.Куцат Ви и броячът и обясненията :))

ПП. Подробностите - някога ( без ефект естествено, та може и да пропусна...)

----------
Поздрав, експозе!
цитирай
6. анонимен - Брой прочитания е манипулируем ...
26.07.2012 11:10
Брой прочитания е манипулируем критерий. Ще е реален, ако отварянето от 1 никнейм или 1 IP адрес се брои за 1 прочит. Има безработни и домакини, които по цял ден кликат на определена статия, докато й навъртят четения. Защо 500 души ще прочетат една статия и само 2 ще напишат коментар, щом е толкова интересна?

Махнете класациите! Или ги направете седмични! Така няма да има загорели манджи и тендовагинит от отваряне по сто пъти на една и съща статия.

Само за наивен човек не е ясно, че "най-популярни" в единични случаи са качественото лице на блог.бг. Търси се жълтото, най-известни стават онези, които са си навъртяли "социална мрежа" тук или гаджето им върти четения да ги популяризира, или имитират скандалджийство за привличане на вниманието и ред други.
Неграмотните творби на огнена77 са критерий са "най-популярни". От нея ли хората се учат на култура. Не отричам, че е добро момиче, но нейната популярност не бива да се приравнява с качеството на личния й блог.
цитирай
7. анонимен - Брой прочитания е манипулируем ...
26.07.2012 11:24
анонимен написа:
Брой прочитания е манипулируем критерий. Ще е реален, ако отварянето от 1 никнейм или 1 IP адрес се брои за 1 прочит. Има безработни и домакини, които по цял ден кликат на определена статия, докато й навъртят четения. Защо 500 души ще прочетат една статия и само 2 ще напишат коментар, щом е толкова интересна?

Махнете класациите! Или ги направете седмични! Така няма да има загорели манджи и тендовагинит от отваряне по сто пъти на една и съща статия.

Само за наивен човек не е ясно, че "най-популярни" в единични случаи са качественото лице на блог.бг. Търси се жълтото, най-известни стават онези, които са си навъртяли "социална мрежа" тук или гаджето им върти четения да ги популяризира, или имитират скандалджийство за привличане на вниманието и ред други.

Това е другата страна на монетата. В момента коментираме поведението на администраторите в блог.бг, не сме на кулинарно шоу...
цитирай
8. анонимен - Това е същата страна на монетата. От ...
26.07.2012 11:32
Това е същата страна на монетата. От Администрацията зависи и тази опция - брой четения.
Без лоши чувства съм.
цитирай
9. crawler - Ужасно преживяване си имала.
26.07.2012 20:43
съжалявам за това:(
цитирай
10. hronology - Рядко влизам и не познавам поряд...
26.07.2012 21:51
Рядко влизам и не познавам порядките тук. Затова не мога да коментирaм какво се случва в сайта. Искам да се изкажа по въпроса за българския съд. Hе знам защо изобщо се учудваш. Повечето хора са свикнали с такова отношение. За всяко нещо трябва да пишеш, понеже така по-лесно няма да ти обърнат внимание. Срок за едно, срок за друго. Наред с това почивки. Накрая било късно. Обърни внимание на написаното от теб. Почти на всеки човек ще му изпуши главата от такъв текст. Личи, че си в час с тези неща, но за болшинството звучи като висша математика. Това отново е нарочно, за да ни объркат максимално и в крайна сметка човек никога да не потърси съда. В същото време постоянно ни затрупват с всевъзможни причини за жалби. Например надписванията на сметки са доказан факт. Имотна делба, оплаквания от някой, примерно работодател. Ако решиш да обръщаш внимание на всяка подобна подробност, всеки ден ще пишеш жалби и на практика с друго не можеш да се занимаваш. Тези неща не са случайни. Взети в цялата им съвкупност, мачкат обикновения човек и бавно, но сигурно го превръщат в зомби, с което могат да правят каквото пожелаят.
цитирай
11. анонимен - Не само съдът,
27.07.2012 09:27
но масово ПОЧТИ ВСИЧКИ държавни администрации работят с цитираното от вас отношение. Намусени, нелюбезни, с незаслужено високо самочувствие, укоряващи и обиждащи, с назидателен и неграмотен в същото време тон, като че ли са поставени на пиедестал!
Дори плащането на данък, с което се сблъсках наскоро, беше крайно нелюбезно и гадно. Като че ли от това не зависят заплатите им.
Но за това отношение сме си виновни и ние, защото търпим до безкрайност. А търпим, защото няма кой да ни защити и виновните да си получат заслуженото. Глас в пустиня се оказват нашите сигнали и жалби.
цитирай
12. kostadin - зАЩО СЕ СЪРДИТЕ ЗА МАНИПУЛИРАНЕТО ...
27.07.2012 10:55
зАЩО СЕ СЪРДИТЕ ЗА МАНИПУЛИРАНЕТО ?тОВА СЪЩО ПОКАЗВА НА ХОРАТА КОЙ КОЙ Е
цитирай
13. анонимен - Много неприятнен случай. Но не р...
28.07.2012 11:20
Много неприятнен случай . Но не разбирам защо сте подали сигнал до прокуратурата-от цитираните от вас текстове на НК от вас зависи дали ще инициирате НДЧХ-чл 161 НК. И тъй като на втора инстанция делото ще се гледа в СГС вероятно е добре да поискате евентуалното дело да се гледа извън СРС на първа инстанция, за да бъде втора инстанция окръжен съд извън София(например ВРС или ПРС).
И още нещо-дори и по време на "обедната почивка" на съда имате право да правите справки, като не е предвидено ограничение във времето за справката ПАРОАВАС :"Чл. 164. Съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9,00 до 17,00 ч., като обедната почивка се ползва по график. " Във въпросния правилник пише и за съдебните служители, че трябва да "165/3) Спазват Етичния кодекс на съдебните служители, одобрен от ВСС.
Чл. 166. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот съдебните служители трябва да имат поведение, което да не уронва престижа на съдебната власт
"
цитирай
14. анонимен - Номер 13-ако обикновен човек без ...
28.07.2012 12:47
Номер 13-ако обикновен човек без власт, в някое учреждение почне да обижда чиновниците-няма да се отърве само с дело за обида, а ще има и процес за хулиганство.
А ако чиновник обижда ти ми казваш, че няма хулиганство, а има "само" обида, и то потърпевшия сам да си води делото?
цитирай
15. анонимен - убдх
02.08.2012 17:32
чл 1/(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 1998 г.) Дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите (...) .
цитирай
16. tamperto - "
25.08.2012 23:58
На мен наскоро ми се наложи да си вадя свидетелство за съдимост, искаше го работодателят. Отивам на гишето, и някаква люта недоклатена лелка започна да се държи все едно съм някакъв боклук, опрял до нейната Велика Компетентност... Та След 10 мин глупости и обяснения поисках да си поговоря с шефа й, за да видим кой е некомпетентен. Знаеш ли колко бързо омекна??
цитирай
17. анонимен - Заведохте ли дело или решихте, че ...
18.10.2012 19:18
Заведохте ли дело или решихте, че няма смисъл?
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: expose
Категория: Новини
Прочетен: 534405
Постинги: 114
Коментари: 123
Гласове: 233
Спечели и ти от своя блог!
Блогрол
1. Омбудсманът призова Дянков да защити клиентите от банките
2. Нарушения в реклами и договори за потребителски кредити според Комисия за защита на потребителите
3. Неравноправни клаузи в Общите условия на „Юробанк И Еф Джи България” АД
4. Неравноправни клаузи в общите условия за кредитиране на „ПроКредитБанк” АД
5. Омбудсмана на Република България: Абсурд е за 5 лв. такса да плащаме 6 лв. на банката
6. ПОДАВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ПЕТИЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
7. И банките имат слаби места - интервю с адв.Десислава Димитрова
8. Осъдих ЦКБ за незаконна лихва
9. Лихвите в България - удобно (не)зависими...когато рискът пада... те продължават да се качват
10. Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на България от 2011 г.
11. Отворено писмо: Ако законът беше ясен, дали хиляди майки биха го нарушили?
12. Списък на спечелените дела срещу банки в България
13. Омбудсманът сезира КС за противоконституционност на чл. 417, т.2 от ГПК
14. Осъдени банки поради незаконосъобразно повишени лихви по ипотечни кредити
15. КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ ПРЕД БЛИЦ: ПОТРЕСЕН СЪМ, ШЕФЪТ НА БНБ ОЧЕВИДНО НЕ ПОЗНАВА КОНСТИТУЦИЯТА
16. Още 4 банки разследвани за манипулиране на лихви
17. ЕС предлага манипулирането на лихви да се криминализира
18. Скандалът с лихвите се разраства
19. За тези, които пропуснаха предаването "Имат ли равни права банките и клиентите : http://www.btv.bg/shows/lice-v-lice/videos/video/1515421224-Imat_li_ravni_prava_bankite_i_klientite.html .
20. Русенец осъди "Уникредит" на 2 инстанции, банката му дължи надвзети пари
21. Любомир Христов: Банковият лобизъм в парламента е зараза с предсмъртни размери
22. Експерти: Седем мерки спират банките да крадат клиентите си